Yayınlayan

Bu baskı en son 8 Eylül 2023'de güncellendi.

Bu web sitesinin sahibi:

C3 İmalatı
3809 Norwood Tahrik Ünitesi 1
Littleton, CO 80125
USA
E-posta: 
Telefon numarası: 828-264-0751

1. Genel

Tüketici tahkim kurulu önündeki uyuşmazlık çözüm prosedürlerine katılmaya istekli veya yükümlü değiliz.

2. Aşağıdaki bilgiler Alman yasalarına göre zorunludur.